Grafikos objektų juostą

Grafikos objektų juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.

Galite peržiūrėti Grafikos objektų juostą tekstiniame dokumente arba skaičiuoklėje. Matomi mygtukai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo dokumento tipo.

Parinkti

Jei norite pažymėti objektą esamoje skaidrėje, pasirinkite Pasirinkimo priemonę (balta rodyklė) Grafikos objektų juostoje ir spustelėkite norimą objektą.

Jei norite pažymėti daugiau nei vieną objektą, spustelėdami objektus laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Jei norite pažymėti objektą už kito objekto, nuspauskite ir spragtelėkite objektą. Jei norite pažymėti paskesnį objektą, nuspauskite ir spragtelėkite dar kartą. Jei norite vėl pažymėti ankstesnį objektą, nuspauskite Lyg2 + ir spragtelėkite.

Jei norite pridėti tekstą pasirinktam objektui, dukart spragtelėkite objektą ir rašykite arba įveskite tekstą.

Jei norite atšaukti žymėjimą, spragtelėkite už objekto ribų arba paspauskite Grįžimo klavišą.

Dukart spustelėję įrankį, galite jį naudoti kelioms užduotims atlikti. Jei spustelėsite vieną kartą, atlikus užduotį jis grįš į ankstesnį pasirinkimą.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Piktograma

Selection

Stačiakampis

Nubraižomas užpildytas stačiakampis toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti stačiakampio kampas, ir tempkite, kol stačiakampis bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti kvadratą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Stačiakampis

Elipsė

Nubraižomas užpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Elipsė

Tekstas

Nubraižomas teksto langelis toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite bet kur dokumente, tada surinkite arba įdėkite tekstą.

Piktograma

Tekstas

Kreivė

Kreivės piktograma Grafinių objektų juostoje atveria Linijų priemones, kur galite pasirinkti ir įterpti linijas bei figūras į skaidrę.

Piktograma

Kreivė

Jungiamosios linijos

Piktograma

Jungiamoji linija

Atverkite Jungiamųjų linijų priemonę, kur galite pasirinkti komandas pridėti jungiamąsias linijas esamos skaidrės objektams. Jungiamosios linijos jungia objektus ir lieka prijungtos prie jų, kai objektai perkeliami. Jei kopijuojate objektą su jungiamosios linijoms, jos taip pat nukopijuojamos.

Linijos ir rodyklės

Atveriama „Rodyklių“ mygtukų juosta, iš kurios galima įterpti linijas ir rodykles.

Trimačiai objektai

Atveria Trimačių Objektų priemones. Trimačiai objektai yra trijų matmenų su gyliu, apšvietimu ir atspindžiu. Kiekvienas įterptas objektas iškart suformuoja trimatį vaizdą. Paspaudę F3 galite įeiti į šį vaizdą. Trimačiams objektams galite atverti trimačių efektų dialogo langą, kur galite keisti savybes.

Piktograma

Trimatės figūros

Pagrindinės figūros

Atveriama pagrindinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Basic shapes

Pagrindinės figūros

Simbolinės figūros

Atveriama simbolinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Symbol Shapes

Simbolinės figūros

Nestandartinės rodyklės

Atveriama nestandartinių rodyklių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Block arrows

Nestandartinės rodyklės

Blokinės schemos

Atveriama blokinių schemų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Flowcharts

Blokinės schemos

Figūrinės išnašos

Atveriama figūrinių išnašų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Callouts

Figūrinės išnašos

Žvaigždės

Atveriama žvaigždžių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Stars

Žvaigždės

Taškai

Įgalina grafikos objekto taškų taisymą.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Dekoratyviojo teksto juostoje spustelėkite

Dekoratyviojo teksto piktograma

Dekoratyvusis tekstas

Iš failo

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Paveikslas

Įterpti

Piktograma

Įterpti

Pasukti

Ši priemonė pasuka objektą.

Icon Rotate

Pasukti

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

Piktograma

Lygiavimas

Išdėstyti

Pakeičia dėstomų objektų eiliškumą.

Piktograma

Išdėstyti

Štampavimas

Įjungiami arba išjungiami pažymėto objekto trimačiai efektai.

Animacijos juosta

Pasirinktiems objektams pritaiko efektus.

 piktogramą

Animacija

Sąveika

Apibrėžia, kaip pasirinktas objektas elgiasi, kai demonstracijos metu ant jo spustelėjamas pelės klavišas.

Sąveikos piktogramą

Sąveika

Paremkite mus!