Grafikos objektų juostą

Grafikos objektų juostoje yra dažniausiai naudojamos taisymo priemonės. Spustelėkite rodyklės piktogramą juostos pabaigoje, kad atvertumėte papildomas komandas.

Galite peržiūrėti Grafikos objektų juostą tekstiniame dokumente arba skaičiuoklėje. Matomi mygtukai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo dokumento tipo.

Parinkti

Jei norite pažymėti objektą esamoje skaidrėje, pasirinkite Pasirinkimo priemonę (balta rodyklė) Grafikos objektų juostoje ir spustelėkite norimą objektą.

Jei norite pažymėti daugiau nei vieną objektą, spustelėdami objektus laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Jei norite pažymėti objektą už kito objekto, nuspauskite ir spragtelėkite objektą. Jei norite pažymėti paskesnį objektą, nuspauskite ir spragtelėkite dar kartą. Jei norite vėl pažymėti ankstesnį objektą, nuspauskite Lyg2 + ir spragtelėkite.

Jei norite pridėti tekstą pasirinktam objektui, dukart spragtelėkite objektą ir rašykite arba įveskite tekstą.

Jei norite atšaukti žymėjimą, spragtelėkite už objekto ribų arba paspauskite Grįžimo klavišą.

Dukart spustelėję įrankį, galite jį naudoti kelioms užduotims atlikti. Jei spustelėsite vieną kartą, atlikus užduotį jis grįš į ankstesnį pasirinkimą.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Selection

Linijos spalva

Nustatoma pažymėto objekto linijų spalva.

Icon Line Color

Linijos spalva

Užpildo spalva

Nustatoma pažymėto objekto srities spalva.

Icon Area

Sritis

Line

Nubrėžia esamame dokumente tiesią liniją ten, kur tempiate žymeklį. Jei norite nubrėžti 45 laipsnių liniją, tempdami žymeklį laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.

Icon Line

Linija

Stačiakampis

Nubraižomas užpildytas stačiakampis toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti stačiakampio kampas, ir tempkite, kol stačiakampis bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti kvadratą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Icon Rectangle

Stačiakampis

Elipsė

Nubraižomas užpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Icon Ellipse

Elipsė

Rodyklės

Spustelėję Linijų ir rodyklių mygtuką galite pridėti linijas, linijas su rodyklėmis ir matmenų linijas esamoje skaidrėje arba puslapyje.

Kreivė

Kreivės piktograma Grafinių objektų juostoje atveria Linijų priemones, kur galite pasirinkti ir įterpti linijas bei figūras į skaidrę.

Icon Curve

Kreivė

Jungiamosios linijos

Icon Connector

Jungiamoji linija

Atverkite Jungiamųjų linijų priemonę, kur galite pasirinkti komandas pridėti jungiamąsias linijas esamos skaidrės objektams. Jungiamosios linijos jungia objektus ir lieka prijungtos prie jų, kai objektai perkeliami. Jei kopijuojate objektą su jungiamosios linijoms, jos taip pat nukopijuojamos.

Pagrindinės figūros

Atveriama pagrindinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Basic shapes

Pagrindinės figūros

Simbolinės figūros

Atveriama simbolinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Symbol Shapes

Simbolinės figūros

Nestandartinės rodyklės

Atveriama nestandartinių rodyklių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Block arrows

Nestandartinės rodyklės

Blokinės schemos

Atveriama blokinių schemų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Flowcharts

Blokinės schemos

Figūrinės išnašos

Atveriama figūrinių išnašų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Callouts

Figūrinės išnašos

Žvaigždės

Atveriama žvaigždžių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Stars

Žvaigždės

Trimačiai objektai

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Trimatės figūros

Pasukti

Ši priemonė pasuka objektą.

Icon Rotate

Pasukti

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

Icon Alignment

Lygiavimas

Išdėstyti

Pakeičia dėstomų objektų eiliškumą.

Icon Arrange

Išdėstyti

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadow

Crop

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Icon Crop

Apkirpti paveikslą

Image Filter

Šia paveikslo mygtukų juostos piktograma atveriama grafikos filtro mygtukų juosta, iš kurios pažymėtam paveikslui galima pritaikyti įvairius filtrus.

Icon Filter

Filtras

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

IÅ¡tempimas

Įjungiami arba išjungiami pažymėtų objektų trimačiai efektai.

Piktograma IÅ¡tempimas

IÅ¡tempimas

Paremkite mus!