Keisti

Apima objektų keitimo dokumente komandas.

Pasukti

Pasuka pažymėtus objektus.

Flip

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Konvertuoti

Pasirinktų objektų konvertavimo parinktys.

Išdėstyti

Pakeičia dėstomų objektų eiliškumą.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Pavadinti objektą

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Grupuoti

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Išgrupuoti

Breaks apart the selected group into individual objects.

Įeiti į grupę

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Išeiti iš grupės

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Sujungti

Sujungia du arba daugiau pasirinktų objektų į vieną objektą. Priešingai nei sugrupuotiemsobjektams, sujungtiems objektams taikomos žemiausios eilės objekto savybės. Tokius objektus galite išskirti, bet atskirų objektų savybės bus prarastos.

Skaidyti

Suskaido sujungtus objektus. Atskirti objektai turi sujungto objekto kraštinių ir užpildo savybes.

Figūros

Sukuria figūras iš dviejų ar daugiau pasirinktų objektų.

Sujungti

Sukuria tiesę arba Bezjė kreivę, sujungdama dvi ar daugiau tiesių, Bezjė kreivių arba kitus objektus. Uždari užpildyti objektai konvertuojami į tieses ir kreives be užpildo.

Pertraukti

Pertraukia linijas, sujungtas komanda Sujungti.

Paremkite mus!