Įterpimas

Šis meniu apima komandas, kurios naudojamos naujų objektų įterpimui dokumente, pavyzdžiui, grafikos objektams, specialiesiems ženklams ir kitiems failams.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Diagrama

Įterpti diagramą

Lentelė

Įterpia naują lentelę į esamą skaidrę arba puslapį.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figūra

Šiame submeniu yra komandos įvairioms figūroms į dokumentą įterpti. Galima įterpti linijas, apskritimus, trikampius, kvadratus, įvairių simbolių ir kitokias figūras.

Snap Point/Line

Įterpia traukos tašką arba tiesę (žinomą kaip orientyrą), kurį galite panaudoti objektų lygiavimui. Traukos taškai ir tiesės nespausdinamos.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Slankusis rėmelis

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Saitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Specialusis ženklas

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Skaidrės numeris

Įterpia skaidrės arba puslapio numerį.

Laukai

Išvardija laukus, kuriuos galite įterpti į skaidrę.

Antraštė ir poraštė

Prideda arba pakeičia tekstą rezervuotoje vietoje ruošinio skaidrės viršuje arba apačioje.

Forma

Šiame meniu yra komandos formos valdikliams (teksto langeliui, žymimajam langeliui, akutei, sąrašo laukui ir kt.) į dokumentą įterpti.

Paremkite mus!