Meniu

Šioje žinyno dalyje aprašomos meniu komandos ir jomis atveriami dialogo langai.

Note Icon

Tam, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, reikia pasirinkti langą, kuriame yra dokumentas, su kuriuo bus dirbama. Panašiai reikia pasirinkti objektą dokumente, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, susietas su tuo objektu.


Warning Icon

Šie meniu yra priklausomi nuo konteksto. Tai reiškia, yra pasiekiami (matomi) meniu punktai, reikalingi tuo metu atliekamam darbui. Jei žymeklis yra tekste, tai tada pasiekiami punktai, reikalingi darbui su tekstu. Jei pažymėtas grafikos elementas – meniu punktai, reikalingi darbui su grafika.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Šiame meniu yra esamo dokumento turinio taisymo komandos.

Rodymas

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento rodymui ekrane.

Įterpimas

Šis meniu apima komandas, kurios naudojamos naujų objektų įterpimui dokumente, pavyzdžiui, grafikos objektams, specialiesiems ženklams ir kitiems failams.

Formatas

Apima dokumento turinio ir išdėstymo formatavimo komandas.

Skaidrė

Šiame meniu yra skaidrės tvarkymo ir naršymo komandos.

Pateikties demonstravimas

Apima pateikties demonstravimo komandas ir parinktis.

Priemonės

Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.

Langas

Šio meniu komandomis galima nustatyti, kaip bus rodomi dokumentų langai.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.

Paremkite mus!