Skaidrių rodymo trukmės registravimas

„LibreOffice“ vedikliai padeda registruoti automatinio skaidrių rodymo trukmę.

Paruoškite skaidres, pradėkite demonstravimą spustelėję tam skirtą piktogramą, sakykite pirmos skaidrės kalbą įsivaizduojamai auditorijai, tuomet pereikite prie kitos skaidrės ir t. t. „LibreOffice“ įrašo skaidrės rodymo laiką. Todėl, kai kitą kartą paleisite demonstravimą su automatiniu skaidrių keitimu, skaidrės bus rodomos tiek laiko, kiek buvo įrašyta.

Įrašyti demonstravimą su registruotu rodymo laiku

  1. Atverkite pristatymą, pasirinkite Skaidrių rikiavimo rodymą.

  2. Pradėkite demonstravimą spustelėję Rodymo laiko registravimo piktogramąpiktogramąskaidrių peržiūros juostoje. Pamatysite pirmą skaidrę ir laikmatį jos apatiniame kampe.

  3. Kai norite keisti skaidrę, spustelėkite laikmatį. Jei norite, kad nuostatos nepasikeistų, spustelėkite skaidrėje, bet ne laikmatį. Tęskite veiksmus visoms pateikties skaidrėms.

  4. „LibreOffice“ įrašo kiekvienos skaidrės rodymo laiką. Įrašykite savo pateiktį.

  5. Jei norite automatiškai kartoti pateiktį, atverkite Demonstravimas → Pateikties demonstravimo nuostatos. Spustelėkite Kartoti po ir Gerai.

Paremkite mus!