Pateikčių spausdinimas

Numatytosios spausdinimo nuostatos

 1. Jei norite nustatyti numatytąsias „LibreOffice“ pateikčių rengyklės spausdinimo parinktis, pasirinkite → „LibreOffice“ pateikčių dokumentas → Spausdinimas.

Spausdinimo parinkčių nustatymas esamai pateikčiai

 1. Pasirinkite Failas → Spausdinti.

 2. Spustelėkite „LibreOffice“ pateikčių rengyklė arba Parinktys ir pasirinkite spausdinimo parinktis.

  Šios nuostatos nepaiso numatytų spausdinimo parinkčių, nustatytų pasirinkus → „LibreOffice“ pateikčių rengyklė → Spausdinimas tik esamam spausdinamam darbui.

Pasirinkite dalomosios medžiagos spausdinimo išdėstymą

 1. Pasirinkite Failas → Spausdinti.

 2. Spausdinimo dialogo lango „LibreOffice“ pateikčių rengyklės kortelėje Dokumentų sąraše pasirinkite Dalomoji medžiaga.

 3. Nurodykite, kiek skaidrių norite spausdinti puslapyje.

Dalomosios medžiagos spausdinimo parinkčių nurodymas

 1. Spustelėkite dalomosios medžiagos kortelę.

 2. Pasirinkite Įterpimas → Puslapio numeris ir atverkite Antraščių ir poraščių dialogo langą.

 3. Spustelėkite Pastabos ir dalomoji medžiaga ir įrašykite antraštės ir poraštės tekstą.

  Matote keturias dialogo lango sritis su žymimaisiais langeliais: puslapinė antraštė, data ir laikas, puslapinė poraštė ir puslapio numeris. Šios keturios sritys atitinka skaidrių maketo rodinio kampe esančias keturias sritis.

 4. Įrašykite antraštės, poraštės tekstą arba datą. Pažymėkite Puslapio numerio laukelį, jei norite numeruoti puslapius. Įsitikinkite, kad Antraštės laukelis pažymėtas, jei norite spausdinti antraštės tekstą.

 5. Spustelėkite Taikyti viskam.

  Skaidrių maketo rodinio laukai nėra atnaujinami, bet įvestas tekstas bus spausdinamas.

Medžiagos arba pastabų spausdinimas

 1. Pasirinkite Failas → Spausdinti.

 2. Spustelėkite Dokumentų sąrašą ir pasirinkite turinį, kurį norite spausdinti.

 3. Pasirinkite Dalomoji medžiaga arba Pastabos ir nurodykite, kiek skaidrių norite spausdinti viename puslapyje.

tip

Jei norite kitokio skaidrių išdėstymo spausdinamame puslapyje, pele tempkite skaidres peržiūroje.


Skaidrių srities spausdinimas

 1. Pasirinkite Rodymas → skaidrių rikiavimas.

 2. Laikydami nuspaudę Lyg2 klavišą, pažymėkite skaidres, kurias norite spausdinti.

 3. Pasirinkite Failas → Spausdinti.

 4. Rėžių ir kopijų srityje spustelėkite Skaidrės.

 5. Įrašykite skaidrių numerius ir spustelėkite Gerai.

Paremkite mus!