Spausdinamą skaidrę prie lapo dydžio

Skaidrę galite sumažinti, kad tilptų į spausdinamą lapą.

  1. Atverkite spausdinamą dokumentą.

  2. Skaidrės peržiūroje pasirinkite Skaidrė → Savybės ir spustelėkite Puslapio kortelę.

  3. Maketo nuostatųsrityje pažymėkite Pritaikyti prie puslapio formato.

  4. Lapo formato srityje pasirinkite Formatą.

  5. Spustelėkite Gerai. Skaidrė pritaikoma prie spausdinamo puslapio išlaikant jos objektų proporcijas.

Paremkite mus!