Kreivių taisymas

Kreivei priklauso dviejų tipų taškai: kreivės ir valdymo. Valdymo linija jungia valdymo ir kreivės taškus. Galite keisti lenktos linijos atkarpos išlenkimą, konvertuodami jos taškus į kitą tipą, arba tempdami valdymo taškus į kitą vietą.

Galite keisti ir linijos savybes, pažymėję liniją ir pasirinkę Formatas → Linija.

Piktograma

Jei norite matyti kreivės taškus ir jos valdymo taškus, pažymėkite kreivę ir spustelėkite piktogramą Taškai braižymo juostoje. Kreivės taškai vaizduojami kvadratėliais, o valdymo taškai – skrituliukais. Valdymo taškas gali persidengti su kreivės tašku.

Suderinti lenktą atkarpą:

 1. Pažymėkite lenktą liniją ir spustelėkite piktogramą Taškai Braižymo juostoje.

 2. Atlikti vieną iš šių veiksmų:

Padalinti kreivę:

Galite padalinti tik tą kreivę, kuri turi tris arba daugiau taškų.

 1. Pažymėkite kreivę ir spustelėkite piktogramą Taškai Braižymo juostoje.

 2. Pažymėkite kreivės tašką ir spustelėkite Padalinti kreivę Taškų taisymo juostoje.

Uždaros figūros braižymas

 1. Pažymėkite kreivę ir spustelėkite Taškai Braižymo juostoje.

 2. Taškų taisymo juostoje spustelėkite Uždara Bezjė kreivė.

Konvertuoti kreivės tašką:

 1. Pažymėkite kreivę ir spustelėkite Taškai Braižymo juostoje.

 2. Spustelėkite kreivės tašką, kurį norite konvertuoti, ir atlikite vieną iš aprašytų žingsnių:

Pridėti kreivės tašką:

 1. Pažymėkite kreivę ir spustelėkite Taškai Braižymo juostoje.

 2. Taškų taisymo juostoje, spustelėkite Įterpti tašką.

 3. Paspauskite ant linijos, kur norite įterpti tašką, ir šiek tiek patempkite .

Tip Icon

Jei kreivės taškas nėra valdymo taškas, tai pažymėkite jį ir spustelėkite Konvertuoti į kreivę Taškų taisymo juostoje.


Pašalinti kreivės tašką:

 1. Pažymėkite kreivę ir spustelėkite Taškai Braižymo juostoje.

 2. Paspauskite tašką, kurį norite pašalinti.

 3. Taškų taisymo juostoje spustelėkite Šalinti taškus.

Paremkite mus!