„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai leidžia atlikti rengyklės komandas naudojant klavišų kombinacijas. „LibreOffice“ pateikčių rengyklėje naudojami tie patys spartieji klavišai, kaip ir „LibreOffice“ braižyklėje braižymo objektams braižyti.

Menamo rėmelio pasirinkimas

„LibreOffice Impress“ automatinė struktūra naudoja rezervuotas vietas skaidrių antraštei, tekstui ir objektams. Jei norite pažymėti vietaženklį, spustelėkite +Įvestis. Jei norite pereiti prie kito vietaženklio, dar kartą spustelėkite +Įvestis.

note

Paspaudę +Įvestis paskutiniame vietaženklyje, po dabartinės skaidrės įterpsite naują skaidrę. Naujoji skaidrė turės tą patį išdėstymą kaip ankstesnioji.


Grafikos objektų kūrimas ir taisymas

 1. Spustelėkite F6, kad pereitumėt į Grafikos objektų mygtukų juostą.

 2. Spustelėkite rodyklę Dešinėn tol, kol pasieksite norimą komandą Grafikos mygtukų juostoje.

 3. Jei prie mygtuko yra rodyklė, tai grafikos priemonė atveria subpriemones. Spustelėkite rodyklę Aukštyn arba Žemyn, kad atvertumėte subpriemones, tuomet spustelėkite rodyklę Dešinėn arba Kairėn, kad pereitumėte prie pasirinktos komandos.

 4. Spustelėkite +Įvesti.

  Objektas sukuriamas esamo dokumento viduryje.

 5. Kad grįžtumėte į dokumentą, spustelėkite +F6.

  Rodyklių klavišais galite pastumti objektą į norimą vietą. Jei norite pasirinkti objekto kontekstinio meniu komandą, spustelėkite Lyg2+F10.

Objekto pasirinkimas

 1. Spustelėkite +F6, kad pereitumėte į dokumentą.

 2. Spustelėkite Tabuliavimo klavišą kelis kartus, kol pereisite prie norimo objekto.

Demonstravimo metu

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Perėjimas į kitą skaidrę arba kitą animacijos efektą

Tarpas

Perėjimas į kitą skaidrę be objektų animacijos efektų

+Puslapis žemyn

Grįžimas prie ankstesnės skaidrės

+Puslapis aukštyn

Pereiti į tam tikrą skaidrę

Įrašykite skaidrės puslapio numerį ir paspauskite Įvesti.

Skaidrių demonstravimo sustabdymas

Grįžimas arba „-“.

Skaidrių rikiavimas

Kai pirmą kartą įjungiate „Skaidrių rikiavimą“, paspauskite Įvesti, kad pakeistumėte klaviatūros darbo lauką. Spustelėkite F6, kad galėtumėte naršyti po darbo lauką ir tuomet spustelėkite Įvesti.

Skaidrių pasirinkimas ir pasirinkimo atšaukimas

Jei norite pasirinkti skaidrę, rodyklių klavišais pereikite prie skaidrės, kurią norite pasirinkti, tuomet paspauskite Tarpo klavišą. Jei norite pasirinkta daugiau skaidrių, rodyklėmis nueikite prie kitos norimos skaidrės ar skaidrių ir vėl paspauskite Tarpo klavišą. Jei norite atšaukti skaidrės pasirinkimą, nueikite prie skaidrės ir dar kartą paspauskite Tarpo klavišą.

Skaidrės kopijavimas

 1. Rodyklėmis pereikite į norimą kopijuoti skaidrę ir spustelėkite +C.

 2. Pereikite į skaidrę, po kurios norite įterpti nukopijuotas skaidres, ir spustelėkite +V.

Skaidrės perkėlimas:

 1. Rodyklėmis pereikite į skaidrę, kurią norite perkelti, spustelėkite +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Pasirinkite Prieš arba Po esamos skaidrės ir paspauskite Gerai.

Paremkite mus!