„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai leidžia atlikti rengyklės komandas naudojant klavišų kombinacijas. „LibreOffice“ pateikčių rengyklėje naudojami tie patys spartieji klavišai, kaip ir „LibreOffice“ braižyklėje braižymo objektams braižyti.

Menamo rėmelio pasirinkimas

„LibreOffice“ pateikčių rengyklėje Automatinė struktūra naudoja menamus rėmelius pavadinimams, tekstui ir objektams. Jei norite pažymėti rėmelį, spustelėkite Vald+Įvesti. Jei norite pereiti prie kito rėmelio, spustelėkite dar kartą Vald+Įvestis.

Note Icon

Jei pasiekę paskutinį rėmelį paspausite Vald+Įvesti, tai įterpiama nauja skaidrė po esamos. Naujoje skaidrėje bus tokia pati automatinė objektų išdėstymo struktūra, kaip ir prieš tai buvusioje.


Grafikos objektų kūrimas ir taisymas

 1. Spustelėkite F6, kad pereitumėt į Grafikos objektų mygtukų juostą.

 2. Spustelėkite rodyklę Dešinėn tol, kol pasieksite norimą komandą Grafikos mygtukų juostoje.

 3. Jei prie mygtuko yra rodyklė, tai grafikos priemonė atveria subpriemones. Spustelėkite rodyklę Aukštyn arba Žemyn, kad atvertumėte subpriemones, tuomet spustelėkite rodyklę Dešinėn arba Kairėn, kad pereitumėte prie pasirinktos komandos.

 4. Spustelėkite +Įvesti.

  Objektas sukuriamas esamo dokumento viduryje.

 5. Kad grįžtumėte į dokumentą, spustelėkite +F6.

  Rodyklių klavišų pagalba galite pastumti objektą į norimą vietą. Jei norite pasirinkti objekto kontekstinio meniu komandą, spustelėkite Lyg2+F10.

Objekto pasirinkimas

 1. Spustelėkite +F6, kad pereitumėte į dokumentą.

 2. Spustelėkite Tabuliavimo klavišą tol, kol pereisite prie norimo objekto.

Demonstravimo metu

Jei norite pradėti demonstravimą, paspauskite Vald+F2 arba F5.

Perėjimas į kitą skaidrę arba kitą animacijos efektą

Tarpas

Perėjimas į kitą skaidrę be objektų animacijos efektų

+Puslapis žemyn

Grįžimas prie ankstesnės skaidrės

+Puslapis aukštyn

Pereiti į tam tikrą skaidrę

Įrašykite skaidrės puslapio numerį ir paspauskite Įvesti.

Skaidrių demonstravimo sustabdymas

Grįžimas arba „-“.

Skaidrių rikiavimas

Kai pirmą kartą įjungiate „Skaidrių rikiavimą“, paspauskite Įvesti, kad pakeistumėte klaviatūros darbo lauką. Spustelėkite F6, kad galėtumėte naršyti po darbo lauką ir tuomet spustelėkite Įvesti.

Skaidrių pasirinkimas ir pasirinkimo atšaukimas

Jei norite pasirinkti skaidrę, rodyklių klavišais pereikite prie skaidrės, kurią norite pasirinkti, tuomet paspauskite Tarpo klavišą. Jei norite pasirinkta daugiau skaidrių, rodyklėmis nueikite prie kitos norimos skaidrės ar skaidrių ir vėl paspauskite Tarpo klavišą. Jei norite atšaukti skaidrės pasirinkimą, nueikite prie skaidrės ir dar kartą paspauskite Tarpo klavišą.

Skaidrės kopijavimas

 1. Rodyklėmis nueikite prie skaidrės, kurią norite kopijuoti, ir paspauskite Vald+C.

 2. Nueikite iki vietos, kur norite įterpti nukopijuotą skaidrę, ir paspauskite Vald+V.

Skaidrės perkėlimas:

 1. Rodyklėmis nueikite iki skaidrės, kurią norite perkelti, ir paspauskite Vald+X.

 2. Nueikite iki vietos, kur norite įdėti skaidrę, ir paspauskite Vald+V.

 3. Pasirinkite Prieš arba Po esamos skaidrės ir paspauskite Gerai.

Paremkite mus!