Skaidrės demonstravimo nuotolinis valdymas → Pateikčių rengyklės nuotolinio naudotojo gairės

„LibreOffice“ pateikčių rengyklės nuotolinis valdymas yra atviro kodo programėlė „Android“ ir „iOS“ sistemoms, kuri leidžia valdyti „LibreOffice“ pateikčių rengyklės skaidrių demonstravimą su mobiliuoju įrenginiu.

Pateikčių rengyklės nuotolinio valdymo piktograma

Pateikčių rengyklės nuotolinis valdymas parodo sumažintą skaidrę įrenginio ekrane su atitinkamomis pastabomis. Slinkdami pirštu ekrane galite keliauti per pristatymą. Taip pat galite naudoti skaidrių mozaiką ir pereiti iš vienos skaidrės į kitą.

Kompiuteris, kuriame paleidžiate skaidres ir mobilusis įrenginys susietas „Bluetooth“ jungtimi arba interneto ryšiu.

Pateikčių rengyklės nuotolinio valdymo galimybės

Nuotolinis pateikčių rengyklės valdymas yra labai naudinga galimybė, leidžianti valdyti skaidrių demonstravimą per atstumą, nes pasakojant nereikia stovėti vienoje vietoje. Pagrindinės galimybės:

Reikalavimai:

Kompiuteris:

Mobilusis įrenginys

Pateikčių rengyklės nuotolinio valdymo atsisiuntimas ir įdiegimas mobiliajame įrenginyje.

Iš „Google Play“ atsisiųskite Pateikčių rengyklės valdymo programėlę. Ieškokite „Impress remote“. Įsitikinkite, kad programėlė yra iš TDF. Įdiekite programėlę į savo mobilųjį įrenginį.

Pateikčių rengyklės nuotolinio valdymo nuostatos

Kai pateikčių rengyklės nuotolinis valdymas įjungtas įrenginyje ir kompiuteryje, atverkite nuostatų puslapį, liesdami įrenginio ekrano dešinį kampą. Galimos šios nuostatos:

Kompiuterio prijungimas prie mobiliojo įrenginio

Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ir įrenginyje. Sekite nurodymus kompiuteryje ir įrenginyje ir sujunkite juos „Bluetooth“ ryšiu. Kai kompiuteris ir mobilusis įrenginys sujungiami, galite valdyti savo pristatymą mobiliuoju įrenginiu.

Alternatyviai galite prisijungti internetiniu ryšiu (Wi-Fi). Tokiu atveju ir kompiuteris, ir įrenginys turi būti prijungti prie interneto.

„LibreOffice“ pateikčių rengyklės nuotolinio valdymo įjungimas

Jei norite paleisti skaidrių demonstravimą, turite suteikti galimybę valdyti pateikčių rengyklę mobiliuoju įrenginiu, kaip paaiškinta toliau:

  1. Atverti „LibreOffice“ pateikčių rengyklę

  2. Pasirinkite Priemonės → Parinktys →„LibreOffice“ pateikčių rengyklė → Bendras. Atveriamas langas, kaip paveikslėlyje toliau.

  3. Demonstravimo parinktyse pažymėkite Įjungti nuotolinį valdymą ir spustelėkite Gerai.

Užverkite „LibreOffice“ pateikčių rengyklę ir paleiskite ją iš naujo.

Pateikčių rengyklės bendrųjų parinkčių lango nuotrauka

Skaidrių demonstravimo valdymas

tip

Prieš pradėdami skaidrių demonstravimą, išjunkite mobiliojo įrenginio ekrano užrakinimą. Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys įkrautas pakankamai ir užteks energijos visam skaidrių demonstravimui.


  1. Įsitikinkite, kad kompiuteris ir mobilusis įrenginys yra sujungti „Bluetooth“ arba interneto ryšiu.

  2. Atverkite pristatymą, kurį norite demonstruoti „LibreOffice“ pateikčių rengyklėje.

  3. Atverkite pateikčių rengyklės nuotolinį valdymą mobiliajame įrenginyje ir nurodykite kompiuterio „Bluetooth“ ID.

  4. Kai spustelėsite kompiuterio pavadinimą, jis automatiškai perkelia pristatymo skaidres su pastabomis į mobilųjį įrenginį.

  5. Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn mobiliojo įrenginio ekrane, jei norite pakeisti skaidrę. Skaidrių pastabos yra ekrano apačioje.

  6. Mobilioje programėlėje papildomai galite nustatyti, kiek laiko rodys kiekvieną skaidrę.

  7. Skaidrės gali būti pakeistos ir mobiliojo įrenginio garso mygtukais. Jei norite tai įjungti, atverkite nuostatas ir įjunkite garso klavišo veiksmus.

Pateikčių rengyklės nuotolinės programėlės ekrano kopijos:

Impress Remote: initial thumbnail shown

Alternate mode: all slide thumbnails for direct selection or jumping. The current slide has a red selection cursor

Paremkite mus!