Pateikties įrašymas HTML formatu

  1. Atverkite pateiktį, kurią norite įrašyti HTML formatu.

  2. Pasirinkite Failas → Eksportuoti.

  3. Nurodykite Failo tipą kaip HTML dokumentą („LibreOffice “ pateiktis) (.html;.htm).

  4. Įrašykite Failo pavadinimą ir spustelėkite Eksportuoti.

  5. Toliau vykdykite HTML eksportavimo vediklio nurodymus.

Paremkite mus!