Antraščių ir poraščių įtraukimas į visas skaidres

Kiekviena skaidrė kuriama skaidrės ruošinio pagrindu. Tekstas, paveikslai, lentelės, laukai arba kiti objektai, įterpti į ruošinį, matomi visų skaidrių, sukurtų to ruošinio pagrindu, fone.

Galite sukurti skaidrių, pastabų ir dalijimosi medžiagos ruošinius.

Iš anksto sukurtų antraščių ir poraščių įterpimas

Kiekvienas ruošinio tipas turi iš anksto sukurtas sritis datai, poraštei, skaidrės numeriui.

Ruošinyje šias sritis galite nutempti į kitas vietas. Taip pat galite įterpti tekstą, keisti jų dydį, keisti formatą. Pavyzdžiui, galite keisti dydį, spalvą, šriftą.

tip

Antraštės sritis yra tik pastabų ir dalijimosi medžiagos ruošiniuose. Jei norite įterpti antraštę į visas skaidres, turite perkelti poraštės sritį ruošinyje į skaidrės viršų.


Įterpti į ruošinį objektai matomi visose skaidrėse, sukurtose to ruošinio pagrindu.

 1. Pasirinkite Įterpimas → Puslapinė antraštė ir poraštė.

  Atveriamas dialogo langas su dviem kortelėm: Skaidrės ir Pastabos ir dalijamoji medžiaga, kuriose galite įrašyti tekstą rodomą, atitinkamose ruošinio srityse.

  Skaidrės puslapinės antraštės ir poraštės parinkčių lango nuotrauka

  Numatyta, kad žymimasis langelis Data ir laikas yra pažymėtas ir nurodytas formatas fiksuotas, bet laukelis yra tuščias, todėl skaidrėse nerodoma nei data, nei laikas.

  Numatyta, kad žymimasis langelis Poraštė pažymėtas, bet teksto laukelis tuščias, todėl skaidrėse poraščių nėra.

  Numatyta, kad žymimasis laukelis Skaidrės numeris nepažymėtas, todėl skaidrėse numerio nėra.

 2. Įrašykite arba pasirinkite tekstą, matomą visose skaidrėse.

 3. Jei norite pakeisti ruošinio objektų vietą arba formatą, pasirinkite Rodymas → Ruošinys.

  Ruošinyje yra teksto sritys, kurias galite tempti ar pritaikyti joms kitą formatą. Taip pat galite įrašyti tekstą, kuris bus matomas šalia sričių.

 4. Spustelėkite Datos sritį ir tempkite laiko ir datos laukelį. Pasirinkite <date/time> laukelį ir pritaikykite kitą datos ir laiko formatą visoms skaidrėms. Taip galite keisti Poraštės ir Skaidrės numerio sritis.

 5. Paprastai iš anksto aprašyti skaidrės pagrindo elementai matomi pateiktyje. Galite keisti iš anksto aprašytų elementų rodymą pasirinkę Skaidrė → Pagrindo elementai.

  Skaidrės pagrindo elementų lango nuotrauka

Teksto objekto įterpimas į antraštę arba poraštę

Galite įterpti tekstinį objektą bet kurioje skaidrės ruošinio vietoje.

 1. Pasirinkite Rodymas → Skaidrės ruošinys.

 2. Grafikos juostoje pasirinkite Teksto piktogramą Piktograma.

 3. Nutempkite į ruošinį ir nubraižykite tekstinį objektą, tuomet įrašykite ar įdėkite į jį tekstą.

 4. Pasirinkite Rodymas → Skaidrė, kai baigsite.

tip

Taip pat galite įterpti datos ar puslapio numerio laukelius, pasirinkę Įterpimas → Laukas.


Paremkite mus!