Keisti fono užpildą

Jei norite pakeisti fono spalvą, brūkšniuotę ar raštą,

 1. Pasirinkite ir spustelėkite Fono ąselę.

 2. Kortelėje Fonas atlikti vieną iš šių veiksmų:

  Pasirinkite komandą Spalva ir spustelėkite norimą spalvą iš sąrašo.

  Pasirinkite komandą Gradientas ir spustelėkite gradiento stilių sąraše.

  Pasirinkite Brūkšniuotė ir spustelėkite brūkšniuotės stilių sąraše.

 3. Spustelėkite Gerai.

Jei norite naudoti paveikslėlį fone, tai

galite esamą paveikslėlį rodyti kaip foną arba galite uždėti raštą.

 1. Pasirinkite ir spustelėkite Fono ąselę.

 2. Kortelėje Fonas pasirinkite Piešinys ir spustelėkite norimą paveikslėlį iš sąrašo.

  Note Icon

  Jei norit naudoti savo paveikslėlį fone, užverkite Puslapio parinkčių dialogo langą ir pasirinkite Formatas – Sritis. Spustelėkite Paveikslų ąselę ir Importuoti. Pažymėkite importuojamą paveikslą ir spustelėkite Atverti. Kai grįžtate į Fono kortelę, importuotas paveikslas atsiranda Paveikslųsąraše.


 3. Jei norite šią funkciją įjungti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Jei norite įdėti paveikslą į skaidrės foną, stiliaus sąraše atsisakykite pasirinkimo Iškloti ir pasirinkite Ištempti

  Jei norite iškloti paveikslėliais foną, pasirinkite Iškloti ir nurodykite Dydį, Padėtį ir Išklotinės padėties savybes.

 4. Spustelėkite Gerai.

Ši galimybė gali būti pritaikyta tik esamai pateikčiai arba braižymo rengyklės dokumentui.

Jei norite įrašyti naują maketą kaip šabloną, tai

 1. .

 2. Pasirinkite Rodymas → Skaidrė, kai norite užverti maketo peržiūrą.

 3. Pasirinkite Failas → Šablonai → Įrašyti kaip šabloną, jei norite įrašyti dokumentą kaip šabloną.

 4. Įveskite šablono pavadinimą. Nekeiskite kategorijos „Mano šablonai“. Spustelėkite Gerai.

Dabar naudodami šablono langą galite atverti naują pateiktį arba brėžinį šio šablono pagrindu.

Paremkite mus!