Animuoti skaidrių perėjimai

Galite pritaikyti efektus, kurie paleidžiami demonstruojant skaidres.

Pritaikyti skaidrės perėjimo efektą

  1. Įprastoje peržiūroje pasirinkite skaidrę, kuriai norite pridėti perėjimo efektą.

  2. Užduočių skyde spustelėkite Skaidrės perėjimas.

  3. Pasirinkite skaidrės perėjimą iš sąrašo.

Skaidrės perėjimą galite peržiūrėti dokumento lange.

Note Icon

Skaidrių juostoje prie skaidrių peržiūros pasirodo piktograma, kuri rodo skaidrės perėjimą. Kai demonstruojate skaidres, naudodami naršymo pultą, piktograma parodo, ar kita skaidrė turi priskirtą skaidrės perėjimą.


Pritaikyti tą patį perėjimo efektą daugiau nei vienai skaidrei

  1. Skaidrių rikiavimo peržiūroje pasirinkite skaidres, kurioms norite pridėti perėjimo efektą.

    Naudodami Mastelio priemonėse, Mastelio piktogramą galite keisti peržiūrimų skaidrių dydį.

  2. Užduočių skyde spustelėkite Skaidrės perėjimas.

  3. Pasirinkite skaidrės perėjimą iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti efektą, spustelėkite mažą piktogramą skaidrės apačioje esančiame Skaidrės skyde

Pašalinti perėjimo efektą

  1. Skaidrių rikiavimo peržiūroje pasirinkite skaidres, kurioms norite pašalinti perėjimo efektą.

  2. Pasirinkite Jokio iš sąrašo Užduočių skyde.

Paremkite mus!