Pateikties objektų animavimas

Savo objektams skaidrėse galite pritaikyti esamus animacijos efektus.

Animacijos efektų taikymas objektui:

  1. Skaidrės Įprastoje peržiūroje pasirinkite animuojamą objektą.

  2. Choose View - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. Animacijos dialogo lange pasirinkite efekto kategoriją. Pasirinkite efektą ir spustelėkite Gerai.

Jei norite peržiūrėti animaciją, spustelėkite mygtuką Leisti.

note

Skaidrių peržiūros srityje prie peržiūrimų skaidrių, kurios turi vieną ar daugiau animuotų objektų, pasirodo piktograma. Kai demonstruojate skaidres naudodami demonstravimo pultą, piktograma parodo, kad kitoje skaidrėje yra animacija.


Taikyti ir redaguoti judėjimo kelio efektą:

Objektas gali judėti nurodytu judėjimo keliu. Galite naudoti jau esamus arba sukurti savo judėjimo kelius.

Kai pasirenkate „Kreivė“, „Daugiakampis“ ar „Laisva linija“, dialogo langas užveriamas ir jūs galite braižyti kelią. Jei nubraižėte kelią ir jo neatšaukėte, tai jis pašalinamas iš dokumento ir pridedamas prie judėjimo kelio efekto.

Judėjimo kelio redagavimas

Jei matomas vartojo skaidrių skydas, tai visų esamos skaidrės efektų judėjimo keliai yra matomi skaidriai persidengiantys skaidrėje. Visi keliai matomi visą laiką, todėl galima nesunkiai sukurti nuoseklius kelius.

Judėjimo kelią galite pažymėti spustelėję jį. Pažymėtą kelią galite perkelti ar pakeisti jo dydį. Dukart spustelėję ant kelio galėsite keisti jo taškus. Taškų keitimo veikseną galite įjungti ir pasirinkę Taisa → Taškai arba spustelėję F8.

Animacijos efektų šalinimas:

  1. Skaidrės Įprastoje peržiūroje pasirinkite objektą, kurio animaciją norite pašalinti.

  2. Pasirinkite Skaidrės rodymas → Animacija

  3. Spustelėkite Šalinti.

Paremkite mus!