„LibreOffice“ pateikčių rengyklės klavišų kombinacijos

Toliau pateikiamos „LibreOffice“ pateikčių rengyklės klavišų kombinacijos

Taip pat galite naudoti „LibreOffice“ bendrąsias klavišų kombinacijas.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės funkciniais klavišai

Klavišų kombinacijos

Veiksmas

F2

Taisyti tekstą.

F3

Įtraukti į grupę.

+F3

Išeiti iš grupės.

Lyg2+F3

Kopija

F4

Padėtis ir dydis

F5

Pateikties demonstracijos peržiūra

+Shift+F5

Žvalgiklis

F7

Klaidų tikrinimas

+F7

Tezauras

F8

Taisyti taškus.

+Lyg2+F8

Pritaikyti tekstą prie rėmelio.

Stiliai


Skaidrių demonstracijos klavišų kombinacijos

Klavišų kombinacijos

Veiksmas

Gr

Baigti demonstraciją

Tarpas arba rodyklė dešinėn arba rodyklė žemyn, arba puslapis žemyn, arba Įvesti, arba N

Paleidžia kitą efektą (jei tokio nėra, pereina į kitą skaidrę)

+Puslapis žemyn

Iškart pereina prie kitos skaidrės. Nepaleidžia efektų.

[skaičius]+Įvesti

Parašykite skaičių ir spustelėkite klavišą „Įvesti“ ir pereisite į nurodytą skaidrę.

Rodyklė kairėn arba rodyklė aukštyn, arba naikinimo klavišas, arba P

Paleidžia ankstesnį efektą dar kartą. Jei nėra ankstesnių efektų, pereina į ankstesnę skaidrę.

+Puslapis aukštyn

Iškart pereina į ankstesnę skaidrę. Nepaleidžia efektų.

Pradžios klavišas

Perkelia į pirmą demonstracijos skaidrę.

Pabaigos klavišas

Perkelia į demonstracijos paskutinę skaidrę.

+ Puslapis aukštyn

Pereina į ankstesnę skaidrę.

+ Puslapis žemyn

Pereina į kitą skaidrę.

B arba .

Rodo juodą ekraną, kol bus paspaustas kitas kompiuterio klaviatūros ar pelės klavišas.

W arba ,

Rodo baltą ekraną, kol bus paspaustas kitas klaviatūros arba pelės klavišas.


Įprastos peržiūros klavišų kombinacijos

Klavišų kombinacijos

Veiksmas

„+“ klavišas

Priartina.

„-“ klavišas

Atitraukia.

Daugybos klavišas (skaitinėje klaviatūros dalyje)

Pritaiko puslapį prie lango.

Dalybos klavišas (skaitinėje klaviatūros dalyje)

Pritraukia pažymėtą dalį.

Shift++G

Sugrupuoja pasirinktus objektus.

Lyg2++A

Išgrupuoja pasirinktą grupę.

+ spustelėti

Įeina į grupę taip, kad būtų galima taisyti atskirus objektus grupėje. Spustelėjus pele už grupės grįžtama į įprastą peržiūrą.

+Lyg2+K

Sujungia pasirinkus objektus.

+Lyg2+K

Atskiria pasirinktą objektą. Tai pritaikoma objektams, kurie buvo gauti anksčiau sujungus, iš du ar daugiau objektų.

+ Sudėties klavišas

Perkelia į priekį.

Shift++ Sudėties klavišas

Perkelia į priekį

+ Atimties klavišas

Perkelia užnugario link.

Shift++ Atimties klavišas

Perkelia į užnugarį.


Teksto taisymo klavišų kombinacijos

Klavišų kombinacijos

Veiksmas

+Brūkšnelio klavišas

Skiemenavimas; vartotojo nustatytas skiemenavimas.

+Lyg2+Atimties klavišas

Nenutraukiamas brūkšnelis (nenaudojamas skiemenavime)

+Lyg2+Tarpo klavišas

Nenutraukiamas tarpas. Nenutraukiamas tarpas nenaudojamas skiemenavime ir neplatinamas tekstą lygiuojant pagal abi paraštes.

Lyg2+Įvesties klavišas

Eilutės trūkis.

Rodyklė kairėn

Žymeklį perkelia kairėn.

Lyg2+Rodyklė kairėn

Perkelia žymeklį kartu su pasirinkimu kairėn

+Rodyklė kairėn

Pereina į žodžio pradžią

+Lyg2+Rodyklė kairėn

Pažymimi žodžiai po vieną kairėn

Rodyklė dešinėn

Perkelia žymeklį dešinėn

Lyg2+Rodyklė dešinėn

Perkelia žymeklį su pažymėtu objektu dešinėn

+Rodyklė dešinėn

Pereina prie kito žodžio pradžios

+Lyg2+Rodyklė dešinėn

Pažymi dešinėn žodį po žodžio

Rodyklė aukštyn

Žymeklį perkelia viena eilute aukštyn

Lyg2+Rodyklė aukštyn

Pažymi eilutes aukštyn

+Rodyklė aukštyn

Perkelia žymeklį į ankstesnės pastraipos pradžią

+Lyg2+Rodyklė aukštyn

Pažymi tekstą iki pastraipos pradžios. Kitu paspaudimu pažymi tekstą iki ankstesnės pastraipos pradžios.

Rodyklė žemyn

Perkelia žymeklį į žemiau esančią eilutę

Lyg2+Rodyklė žemyn

Pažymi eilutes žemyn

+Rodyklė žemyn

Perkelia žymeklį į pastraipos pabaigą. Kitu spustelėjimu žymeklį perkelia į kitos pastraipos pabaigą

+Lyg2+Rodyklė žemyn

Pažymi tekstą iki pastraipos pabaigos. Kitu spustelėjimu pažymi tekstą iki kitos pastraipos pabaigos

Pereina į eilutės pradžią

Perkelia ir pažymi tekstą iki eilutės pradžios

Pereina į eilutės pabaigą

Perkelia ir pažymi linijos pabaigą

Pereina į skaidrės teksto lauko pradžią.

Pereina ir pažymi skaidrės tekstą iki lauko teksto pradžios.

Pereina į skaidrės teksto lauko pabaigą

Pereina ir pažymi dokumento tekstą iki pabaigos

Pašalina tekstą iki žodžio pabaigos

+Naikinti

Pašalina tekstą iki žodžio pradžios

Sąraše: pašalina tuščią pastraipą prieš esamą pastraipą

+Lyg2+Šalinti

Pašalina tekstą iki sakinio pabaigos

+Lyg2+Naikinti

Pašalina tekstą iki sakinio pradžios


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai

Spartieji klavišai

Efektas

Rodyklės klavišas

Perkelia pasirinktą objektą arba juda puslapio peržiūroje rodyklės kryptimi

+ Rodyklės klavišas

Juda puslapio peržiūroje rodyklės kryptimi

Lyg2+tempti

Neleidžia pasirinktam objektui judėti horizontaliai arba vertikaliai.

+ tempti (su aktyvuota Kopijuoti tempiant parinktimi)

Laikydami nuspaudę tempkite objektą, jei norite sukurti jo kopiją.

klavišas

Jei norite nubraižyti arba objekto dydį, pakeisti dydį tempdami nuo centro, laikykite nuspaudę .

+pelės spustelėjimas

Pažymi objektą už esamo objekto.

+Lyg2+pelės spusteljimas

Pažymi objektą priešais esamą pažymėtą objektą.

Lyg2+ spustelėti kairįjį pelės klavišą

Pažymimas gretimas objektas ar tekstą. Spustelėkite pasirinkimo pradžioje, tempkite iki pasirinkimo pabaigos, tuomet spauskite Lyg2, kol spustelėjate pelės klavišą.

Lyg2+tempti (kai keičiamas dydis)

Tempdami laikykite nuspaudę Lyg2 ir pakeisite objekto dydį, išlaikydami objekto proporcijas.

Tab klavišas

Pasirinkite objektus tokia eilės tvarka, kokia jie buvo sukurti.

Lyg2+Tab

Pasirinkite objektus atvirkščia tvarka nei jie buvo sukurti.

Grįžimo klavišas

Išeina iš esamos veiksenos

Įvesties klavišas

Aktyvuokite objekto rezervuotą vietą naujame pristatyme (tik jei pažymėtas rėmelis).

+Įvesti

Pereina prie kito skaidrės objekto.

Jei skaidrėje nėra tekstinio objekto arba jei prieinamas paskutinis tekstinis objektas, po esamos skaidrės įterpiama nauja skaidrė. Naujos skaidrė struktūra tokia pati, kaip ir ankstesnės.

Puslapis aukštyn

Pereina prie ankstesnės skaidrės. Jei esate pirmoje skaidrėje, tai klavišo paspaudimas nedaro jokios įtakos.

Puslapis žemyn

Perkelia į kitą skaidrę. Paskutinėje skaidrėje klavišo paspaudimas neveikia.


Naršymas naudojant skaidrių rūšiavimo klavišus

Spartieji klavišai

Efektas

Pradžios arba pabaigos klavišas

Nustato židinį pirmoje arba paskutinėje skaidrėje.

Kairės arba dešinės rodyklės klavišas arba puslapio aukštyn arba žemyn klavišas

Nustato židinį kitoje arba ankstesnėje skaidrėje.

Įvestis

Pakeičia įprastą veikseną aktyvioje skaidrėje.


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės spartieji klavišai

Spartieji klavišai („LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems)

Paremkite mus!