Pažymėti tik teksto lauką

Nurodoma, ar teksto langelį pažymėti tik spustelėjus ties tekstu.

Jei parinktis įgalinta, spustelėjus teksto langelio srityje, kurioje nėra teksto, bus pažymėtas už teksto langelio esantis objektas.

Teksto srities pasirinkimo piktograma

Pažymėti tik teksto lauką

Paremkite mus!