Kreivė

Kreivės piktograma Grafinių objektų juostoje atveria Linijų priemones, kur galite pasirinkti ir įterpti linijas bei figūras į skaidrę.

Jei laikysite nuspaustą Lyg2 klavišą, tai pelės žymeklio judėjimas apribojamas 45 laipsnių kampu. Jei laikysite nuspaudę klavišą, tai naujasis taškas nebus sujungiamas su paskutiniu atidėtu taškus. Šios priemonės leidžia sukurti tarpusavyje nesujungtas kreives. Jei braižote mažesnį objektą laikydami nuspaustą klavišą didesniame neuždarame objekte, mažesnis objektas atimamas iš didesniojo, todėl jis pasirodo visas didžiajame objekte.

Braižomi uždari objektai automatiškai užpildomi užpildu, kuris rodomas Srities stilius arba užpildas laukelyje Linijos ir užpildai juostoje.

Užpildyta uždara Bezjė kreivė

Nubraižo užpildytą uždarą Bezjė kreivę. Spustelėkite, kur norite pradėti brėžti kreivę, tempkite, atleiskite pelės klavišą ir perkelkite žymeklį, kur norite, kad kreivė užsibaigtų ir spustelėkite. Perkelkite žymeklį, vėl spustelėkite ir pridėkite atkarpą kreivei. Dukart spustelėkite pelės klavišą ir užverkite figūrą.

Piktograma

Užpildyta uždara Bezjė kreivė

Užpildyta uždaroji laužtė

Nubraižo uždarą figūrą, kuris susideda iš sujungtų atkarpų. Spustelėkite ,kur norite pradėti daugiakampį, ir tempdami brėžkite atkarpą. Paspauskite dar kartą, kad nurodytumėte atkarpos pabaigos dalį, ir tęskite, kol nubrėšite norimą daugiakampį. Du kartus spustelėkite, kad kreivė užsidarytų. Norėdami apriboti daugiakampį į 45 laipsnių kampus, laikykite nuspaudę Lyg2 klavišą, kai spragtelėjate.

Piktograma

Užpildyta uždaroji laužtė

Užpildytas daugiakampis su 45° kampais

Nubraižo uždarą figūrą, kuris susideda iš sujungtų atkarpų ir turi 45 laipsnių kampus. Spustelėkite, kur norite pradėti daugiakampį ir tempkite, kad brėžtumėte atkarpą. Paspauskite dar kartą, kad nurodytumėte atkarpos pabaigos dalį ir tęskite, kol nubrėšite norimą daugiakampį. Du kartus spustelėkite, kad kreivė užsidarytų. Norėdami nubrėžti daugiakampį, luris neapribotas 45 laipsnių kampais, laikykite nuspaudę Lyg2 klavišą, kai spragtelėjate.

Piktograma

Užpildytas daugiakampis su 45° kampais

Užpildyta uždara piešta kreivė

Tempdami pelės žymeklį ranka nupiešiate liniją skaidrėje. Kai atleidžiate pelės mygtuką, „LibreOffice“ sukuria uždarą figūrą sujungdama kreivės pradžią ir pabaigą atkarpa. Kreivės vidus užpildomas esama srities spalva.

Piktograma

Užpildyta uždara piešta kreivė

Kreivė

Brėžiama glotni Bezjė kreivė. Spustelėkite toje vietoje, kur norite pradėti brėžti kreivę, patempkite pele ir atleiskite pelės klavišą, tuomet nustatykite pelės žymeklį ten, kur kreivė turėtų baigtis ir vėl spustelėkite. Vėl perkėlę žymeklį ir dar kartą spustelėję prie kreivės pridėsite tiesią atkarpą. Kai norėsite baigti brėžti kreivę, spustelėkite dukart. Jei norite nubrėžti uždarą figūrą, pabaigoje dukart spustelėkite pradinį kreivės tašką. Kreivės lankas nustatomas pagal pele temptą atstumą.

Piktograma

Kreivė

Daugiakampis

Brėžiama laužtė, sudaryta iš tiesių atkarpų. Tempkite pele, kad nubrėžtumėte pirmąją atkarpą, po to vis spustelėkite ten, kur turi būti kitos atkarpos pabaiga. Kai norėsite baigti brėžti laužtę, spustelėkite dukart. Jei norite nubrėžti uždarą daugiakampį, pabaigoje dukart spustelėkite pradinį laužtės tašką.

Kad brėžiama atkarpa būtų pasvirusi 45 laipsnių kartotinio kampu, laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Kai aktyvinta taškų taisymo veiksena, galima atskirai taisyti kiekvieną laužtės tašką.

Piktograma

Daugiakampis

Daugiakampis su 45° kampais

Braižo daugiakampį iš atkarpų, sujungtų 45 laipsniu kampu. Tempkite pelės žymeklį nubrėžkite atkarpą, spustelėkite, nurodydami atkarpos pabaigą. Tokiu pačiu būdu toliau brėžkite kitas atkarpas. Dukart spustelėję užbaigsite laužtę. Jei norite nubraižyti uždarą daugiakampį, nuspauskite ir dukart spustelėkite.

Piktograma

Daugiakampis su 45° kampais

Piešta kreivė

Tempiant pele dokumente piešiama kreivė. Kad užbaigtumėte kreivės piešimą, atleiskite pelės klavišą. Jei norite nupiešti uždarą figūrą, pelės klavišą atleiskite netoli pradinio kreivės taško.

Piktograma

Piešta kreivė

Paremkite mus!