Elipsė

Sąrankoje galite pridėti Elipsės piktogramą, kuri atveria Apskritimų ir ovalų mygtukus.

Elipsė

Nubraižomas užpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempiate pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Elipsė

Apskritimas

Nubraižomas užpildytas apskritimas toje dokumento vietoje, kurioje tempiate pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti apskritimas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti ovalą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Apskritimas

Elipsės išpjova

Nubraižoma užpildyta figūra apibrėžta ovalo lanku ir dviem spinduliais. Pasirinkę tempkite elipsę, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite nurodydami pirmąjį spindulį. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti antrąjį spindulį, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti skritulio išpjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Elipsės išpjova

Skritulio išpjova

Nubraižoma užpildyta figūra ,apibrėžta apskritimo lanku, ir dviem spinduliais. Pasirinkę tempkite apskritimą, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami pirmąjį spindulį. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti antrąjį spindulį, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti elipsės išpjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Skritulio išpjova

Elipsės nuopjova

Nubraižoma užpildyta figūra, apibrėžta ovalo lanku ir jo kirstine. Pasirinkę tempkite elipsę, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami kirstinės pirmąjį tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti kirstinės antrąjį tašką, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti skritulio nuopjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Elipsės nuopjova

Skritulio nuopjova

Nubraižoma užpildyta figūra, apibrėžta apskritimo lanku ir jo kirstine. Pasirinkę tempkite apskritimą, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami kirstinės pirmąjį tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti kirstinės antrąjį tašką, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti elipsės nuopjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2

Piktograma

Apskritimo nuopjova, Neužpildyta

Neužpildyta elipsė

Nubraižomas neužpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempiate pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Neužpildyta elipsė

Neužpildytas apskritimas

Nubraižomas neužpildytas apskritimas toje dokumento vietoje, kurioje tempiate pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti apskritimas, ir tempkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti ovalą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Neužpildytas apskritimas

Neužpildyta elipsės išpjova

Nubraižoma neužpildyta figūra, apibrėžta ovalo lanku ir dviem spinduliais. Pasirinkę tempkite elipsę, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami pirmąjį spindulį. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti antrąjį spindulį, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti apskritimo išpjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Neužpildyta elipsės išpjova

Apskritimo išpjova

Nubraižoma neužpildyta figūra, apibrėžta apskritimo lanku ir dviem spinduliais. Pasirinkę tempkite apskritimą, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami pirmąjį spindulį. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti antrąjį spindulį, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti elipsės išpjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Apskritimo išpjova

Neužpildyta elipsės nuopjova

Nubraižoma neužpildyta figūra, apibrėžta elipsės lanku ir jos kirstine. Pasirinkę tempkite elipsę, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami kirstinės pirmąjį tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti kirstinės antrąjį tašką, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti apskritimo nuopjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Neužpildyta elipsės nuopjova

Apskritimo nuopjova

Nubraižoma neužpildyta figūra, apibrėžta apskritimo lanku ir jo kirstine. Pasirinkę tempkite apskritimą, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami kirstinės pirmąjį tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti kirstinės antrąjį tašką, ir spustelėkite. Jei norite nubraižyti elipsės nuopjovą, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Apskritimo nuopjova

Lankas

Nubraižo lanką esamame dokumente. Pasirinkę tempkite elipsę, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami lanko pradžios tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti lanko pabaigos tašką, ir spustelėkite ant elipsės. Jei norite nubraižyti skritulio lanką, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Lankas

Apskritimo lankas

Nubraižo apskritimo lanką esamame dokumente. Pasirinkę tempkite apskritimą, kol figūra bus norimo dydžio, tuomet spustelėkite, nurodydami lanko pradžios tašką. Perkelkite žymeklį, kur norite atidėti lanko pabaigos tašką, ir spustelėkite apskritimą. Jei norite nubraižyti elipsės lanką, tempdami laikykite nuspaustą klavišą Lyg2.

Piktograma

Apskritimo lankas

Paremkite mus!