Transformations

Pakeičia figūros orientaciją arba užpildo pasirinktais objektais.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Toolbars - Transformations.


Pasukimas

Pasuka dvimatį objektą arba pakeičia jo posvyrį atsižvelgiant į posūkio centrą. Tempkite objektą norima kryptimi. Keisdami posvyrį, tempkite centrą norima kryptimi.

Kiekviena skaidrė turi tik vieną posūkio centrą. Dukart spragtelėję objektą perkelsite posūkio centrą į objekto centrą. Taip pat galite posūkio centrą pertempti į kitą vietą ir tuomet pasukti objektą.

note

Jei pasirenkate grupę, kuri apima trimatį objektą, tai pasukamas tik trimatis objektas. Negalite pakeisti trimačio objekto posvyrio, bet galite jį pasukti pagal X arba Y ašį, tempdami centrą.


Icon Rotate

Pasukti

Apversti

Apverčia pasirinktus objektus atspindžio tiesės, kurią galite tempti į kitą skaidrės vietą, atžvilgiu. Tempkite objektą per atspindžio tiesę, kad jį apverstumėte. Jei norite Pakeisti atspindžio tiesės orientaciją, tempkite vieno jos galo tašką į kitą vietą.

Icon Flip

Apversti

Į sukinį

Konvertuoja pasirinktą dvimatį objektą į trimatį sukinį.

Tempkite simetrijos tiesę į naują vietą, jei norite pakeisti konvertuoto objekto figūrą. Jei norite pakeisti simetrijos tiesės orientaciją, tempkite vieną jos galą. Spragtelėkite objektą, ir jis konvertuojamas į trimatį.

Icon In 3D rotation object

Į sukinį

Deformuoti apskritimu (perspektyvoje)

Ištempia pasirinktą objektą apie įsivaizduojamą apskritimą ir prideda perspektyvą. Jei norite ištempti objektą, tempkite vieną jo rankenėlę. Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę ir galėsite ištempti.

Icon Set in circle

Deformuoti apskritimu (perspektyvoje)

Deformuoti apskritimu (su posvyriu)

Ištempia objektą apie įsivaizduojamą apskritimą. Jei norite deformuoti objektą, tempkite jo rankenėlę. Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę ir galėsite deformuoti.

Icon Set to circle

Deformuoti apskritimu (su posvyriu)

Ištempti

Leidžia tempti pasirinkto objekto rankenėles ir keisti figūrą. Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę, kad galėtumėte deformuoti.

Icon Distort

Ištempti

Skaidrumas

Pritaiko skaidrų gradientą pasirinktam objektui. Skaidrumo linija nusako pilką atspalvį, kur juoda rankenėlė atitinka 0% skaidrumą ir balta rankenėlė atitinka 100% skaidrumo.

Tempkite baltą rankenėlę, jei norite keisti gradiento kryptį. Tempkite juodą rankenėlę, jei norite keisti gradiento ilgį. Taip pat galite tempti spalvos rankenėlę Spalvos juostoje, jei norite keisti pilkos spalvos toną.

note

Jei norite, kad Spalvos juosta pasirodytų, pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Spalva.


Icon Transparency

Skaidrumas

Gradientas

Pakeičia pasirinkto objekto užpildymas gradientu. Šia komanda galite pasinaudoti tik, jei pasirinktam objektui pritaikėte gradientą pasirinkę Formatas → Sritis. Tempkite gradiento linijos rankenėles, jei norite pakeisti gradiento kryptį arba ilgį. Taip pat galite keisti gradiento spalvą Spalvos juostoje.

note

Jei norite, kad Spalvos juosta pasirodytų, pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Spalva.


Icon Gradient

Gradientas

Paremkite mus!