Nuotolinis prijungimas

Išvardijami visi galimi Pateikčių rengyklės nuotoliniai prijungimai.

Jei norite tai atlikti…

Pradžioje pažymėkite Įgalinti nuotolinį prijungimą žymimąjį langelį pasirinkę – „LibreOffice“ pateikčių rengyklę – Bendros.

Pažymėkite Demonstravimas – Įgalinti nuotolinį valdymą .


Nuotolinės jungties sąranka

Aktyvuoti nuotolinį prisijungimą:

  1. Atverkite Pateikčių rengyklės nuotolinio prisijungimo programėlę mobiliajame įrenginyje.

  2. Atverkite Nuotolinio prisijungimo dialogo langą.

  3. Pasirinkite įrenginį iš sąrašo,

  4. Įveskite PIN kodą, kuris rodomas įrenginyje, ir spustelėkite Sujungti.

Įrenginys ir kompiuteris sujungti, esama pateiktis perjungiama į Demonstravimo veikseną, valdomą mobiliuoju įrenginiu.

Atjungti nuo mobiliojo įrenginio

  1. Atverkite Nuotolinio prisijungimo dialogo langą.

  2. Pasirinkite įrenginį iš sąrašo,

  3. Spustelėkite Šalinti kliento prieigos teises.

Paremkite mus!