Efektų parinktys

Nusako papildomas pasirinkto objekto savybes Aprašomos animacijos juostoje.

Note Icon

Priskirkite objektui efektą, spustelėkite Parinktys ir atverkite Efektų parinkčių dialogo langą.


Dialogo lange yra šios kortelės:

Efektas

Laikas

Teksto animacija

Paremkite mus!