Atimti

Pašalina pasirinktų objektų sritį iš jų mažiausios eilės objekto srities.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Atimtis (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros → Atimtis.


Visos erdvės tarp objektų yra išsaugomos.

Objektų kombinavimas ir figūrų konstravimas

Paremkite mus!