Sulieti

Pasirinktų objektų sritį įtraukia į jų žemiausios eilės objekto sritį. Ši komanda naudojama su persidengiančiais objektais.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros → Sujungti.


Visos erdvės, matomos tarp objektų, yra išsaugomos.

Paremkite mus!