Figūros

Sukuria figūras iš dviejų ar daugiau pasirinktų objektų.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Figūros.


Figūroms pritaikomos žemiausio lygio objekto savybės.

Sulieti

Pasirinktų objektų sritį įtraukia į jų žemiausios eilės objekto sritį. Ši komanda naudojama su persidengiančiais objektais.

Atimti

Pašalina pasirinktų objektų sritį iš jų mažiausios eilės objekto srities.

Sankirta

Sukuria figūrą iš persidengiančių pasirinktų objektų sričių.

Paremkite mus!