Pertraukti

Pertraukia linijas, sujungtas komanda Sujungti.

Negalite pritaikyti užpildymo uždaroms figūroms, kurios buvo pertrauktos naudojant šią komandą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Atskirti (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėkite tiesę, kurią sukūrėte sujungdami dvi ar daugiau tiesių ir kontekstiniame meniu pasirinkite Atskirti.


Paremkite mus!