Sujungti

Sujungia du arba daugiau pasirinktų objektų į vieną objektą. Priešingai nei sugrupuotiemsobjektams, sujungtiems objektams taikomos žemiausios eilės objekto savybės. Tokius objektus galite išskirti, bet atskirų objektų savybės bus prarastos.

Kai sujungiate objektus, grafiniai elementai yra pakeičiami į Bezjė kreives ir jų persidengimo vietose atsiranda skylės.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Pažymėkite du ar daugiau objektų ir kontekstiniame meniu pasirinkite Grupuoti.


Paremkite mus!