Į kontūrą

Konvertuoja pasirinktą objektą į daugiakampį arba daugiakampių grupę. Jei konvertavimas sukuria daugiakampių grupę (pavyzdžiui, kai konvertuojate tekstą), tai spustelėkite F3 ir galėsite pasirinkti atskirą grupės objektą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Konvertuoti → Į kontūrą (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į kontūrą


Jei konvertavote tiesę arba tekstą į kontūrą, tai jų taisyti nebegalite. Tačiau galite taisyti kontūrą kaip daugiakampį įskaitant ir komandos Taisa → Taškai naudojimą.

Paremkite mus!