Į metafailą

Konvertuoja pasirinktą objektą į „Windows Metafile Format“ (WMF), apimantį ir taškinės, ir vektorinės grafikos duomenis.

Daugiau informacijos Aiškinamajame žodyne.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Konvertuoti → Į metafailą (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į metafailą


Note Icon

Kopijuoti pasirinktą objektą galite pasirinkę Taisyti → Įdėti kitaip ir pateiktame sąraše pasirinkę metafailo formatą.


Paremkite mus!