Į paveikslą

Konvertuoja pasirinktą objektą į paveikslą (paveikslų pikselių tinklelis).

Daugiau skaitykiteAiškinamajame žodyne.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Konvertuoti → Į taškinės grafikos vaizdą (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į taškinės grafikos vaizdą


Note Icon

Kopijuoti pasirinktą objektą galite pasirinkę Taisyti → Įdėti kitaip ir pateiktame sąraše pasirinkę paveikslo formatą.


Paremkite mus!