Konvertuoti į sukinį

Sukuria sukinį, kai objektas sukamas apie vertikalią ašį.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į trimatį pasuktą vaizdą


Pasirinktas objektas pirma konvertuojamas į kontūrą, o paskui į trimatį objektą.

Paremkite mus!