Konvertuoti į sukinį

Sukuria sukinį, kai objektas sukamas apie vertikalią ašį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Konvertuoti → Į trimatį pasuktą objektą (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į trimatį pasuktą vaizdą


Pasirinktas objektas pirma konvertuojamas į kontūrą, o paskui į trimatį objektą.

Paremkite mus!