Konvertuoti į trimatį

Konvertuoja pasirinktą objektą į trimatį objektą.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Konvertuoti → Į trimatį vaizdą


Pasirinktas objektas pirma konvertuojamas į kontūrą, o paskui į trimatį objektą.

Jei pasirenkate du ar daugiau objektų ir juos konvertuojate į trimačius objektus, sukuriama trimačių objektų grupė, kuri yra kaip vienas objektas. Galite taisyti atskirus objektus grupėje pasirinkę . Jei norite baigti taisyti atskirus grupės objektus, pasirinkite .

Note Icon

Grupės objektų konvertavimas į trimatį objektą nekeičia esamos atskirų objektų tvarkos.


Tip Icon

Paspauskite F3 norėdami greitai pasiekti grupę, norėdami palikti grupę spauskite +F3.


Taip pat galite konvertuoti taškinės grafikos arba vektorinius paveikslus, įskaitant iliustracijas, į trimačius objektus. „LibreOffice “ konvertuodama taškinės grafikos objektus supranta kaip stačiakampius, o vektorinės grafikos objektus – kaip daugiakampius.

Galite konvertuoti ir grafikos objektus su tekstu.

Jei norite, galite taikyti 3D efektus konvertuotam objektui.

Paremkite mus!