Apibrėžti pateikties demonstravimą

Kurti aprašytą pateikties demonstravimą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Demonstravimas → Aprašyti pateikčių demonstravimai ir spustelėkite Kurti.


Pateikties demonstravimo aprašymo lango nuotrauka

Naudotojo skaidrių pristatymo kūrimas

Pasirinkite skaidrę ir spustelėkite „>“ arba „<“ ir pridėsite arba pašalinsite skaidrę sąraše.

Prideda esamą skaidrę Pasirinktų skaidrių sąrašo apačioje. Pasirinkite skaidrę Esamų skairių sąraše ir tada spustelėkite mygtuką.

Pašalinkite skaidrę iš Pasirinktų skaidrių sąrašo. Pasirinkite skaidrę sąraše Pasirinktos skaidrės ir spustelėkite mygtuką.

Pavadinimas

Rodo aprašyto skaidrių demonstravimo pavadinimą. Jei norite, galite jį pakeisti.

Esamos skaidrės

Išvardijamos visos skaidrės jų pasirodymo dokumente tvarka.

Pasirinktos skaidrės

Išvardijamos visos aprašyto demonstravimo skaidrės. Jei norite, galite keisti jų tvarką vilkdami žemyn arba aukštyn.

Paremkite mus!