Aprašyti pateikčių demonstravimai

Apibrėžia vartotojo skaidrių demonstravimą esamo demonstravimo pagrindu. Galite pritaikyti skaidrių demonstravimą savo klausytojams. Galite sukurti kiek norite savo demonstravimų.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Demonstravimas → Aprašyti pateikčių demonstravimai


Naudotojo skaidrių pristatymo kūrimas

Aprašytų pateikčių demonstravimų lango nuotrauka

Vardas demonstracijoje

Išvardijami aprašyti galimi demonstravimai.

Jei norite sukurti savo demonstraciją, pasirinkite Kurti.

Naudoti aprašytą pateikties demonstravimą

Paleidžia aprašytą demonstravimą, kai spustelėjate Pradėti. Kitu atveju rodomas esamas demonstrsvimas.

Paleisti aprašytą skaidrių demonstravimą:

  1. Spustelėkite demonstravimą sąraše ir pasirinkite Naudoti aprašytą demonstravimą.

  2. Spustelėkite Pradėti.

Kurti

Kurti aprašytą pateikties demonstravimą.

Taisa

Pridėti, pašalinti, perrikiuoti skaidres arba pervadinti aprašytą demonstravimą.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Kopijuoti

sukuria pasirinkto aprašyto demonstravimo kopiją. Galite keisti demonstravimo pavadinimą spustelėję Taisa.

Pradžia

Paleidžia skairių demonstravimą. Įsitikinkite, kad pasirinkote Naudoti aprašytą skaidrių demonstravimą, jei norite paleisti aprašytą demonstravimą.

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Paremkite mus!