Pateikties demonstravimo nuostatos

Apibrėžia skaidrių demonstravimo nuostatas, kurios apima, nuo kurios skaidrės pradedama demonstracija, skaidrių perėjimą, demonstracijos tipą ir žymeklio parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Pateikties demonstravimo parinkčių lango nuotrauka

Diapazonas

Nurodo, kurios skaidrės yra demonstruojamos.

Visos skaidrės

Demonstruojamos visos pateikties skaidrės.

Nuo:

Įveskite pirmos demonstruojamos skaidrės numerį.

Vartotojo skaidrių demonstravimas

Paleidžia jūsų nurodytų skaidrių pateiktį Demonstravimas → Aprašyti skaidrių demonstravimai demonstraciją.

Demonstravimo veiksena

Pasirinkite skaidrių demonstravimo tipą.

Visas ekranas

Skaidrės rodomos visame ekrane.

Lange

Skaidrės demonstruojamos „LibreOffice“ programos lange.

Kartoti po

Iš naujo paleidžia skaidrių demonstravimą po nurodytos pauzės. Delsimo skaidrė rodoma tarp paskutinės ir pirmos demonstravimo skaidrės. Spustelėkite grįžimo klavišą, jei norite sustabdyti demonstravimą.

Pauzės trukmė

Įveskite delsimo trukmę iki kartojamo skaidrių demonstravimo pradžios. Jei nurodyta 0, skaidrės kartojamos iškart nenutrūkstamai.

Rodyti logotipą

Rodo „LibreOffice“ logotipą delsimo skaidrėje. Logotipas negali būti keičiamas.

Parinktys

Skaidres keisti rankiniu būdu

Kai pažymite šį langelį, skaidrės automatiškai nebekeičiamos.

Pelės žymeklis matomas

Rodo pelės žymeklį demonstracijos metu.

Pelės žymeklis rašiklio formos

Žymeklis pakeičiamas rašiklio forma ir juo galite braižyti skaidrėse demonstravimo metu.

note

Viskas, ką parašysite, skaidrėse išliks, kai baigsite skaidrių demonstravimą. Rašiklio savybes galite keisti pasirinkę Rašiklio storis arba Keisti rašiklio spalvą rodomos skaidrės kontekstiniame meniu.


Animacija leistina

Rodo visus animuoto GIF kadrus demonstravimo metu. Jei ši parinktis nepažymėta, tai rodomas tik pirmasis kadras.

Keisti skaidres spustelint fone

Pereina prie kitos skaidrės, kai spustelėjate skaidrės fone.

Pateiktis visada viršuje

„LibreOffice“ langas lieka viršuje demonstravimo metu. Kitos programos nebus rodomos prieš šį langą.

Keletas ekranų

Numatyta, kad ši parinktis yra aktyvi skaidrių demonstravimo metu. Jei esamas darbalaukis rodomas keliuose ekranuose, jūs galite pasirinkti, kuriame ekrane rodoma viso ekrano skaidrės rodymo veiksena. Jei esamas darbalaukis rodomas tik viename ekrane, arba jei kelių ekranų rodymas nepalaikomas esamoje sistemoje, tai negalite pasirinkti kito ekrano.

Demonstravimo ekranas

Pasirinkite ekraną viso ekrano skaidrių demonstravimui.

Jei sistema leidžia vartotojui aprėpti visus galimus ekranus, galite pasirinkti „Visi ekranai“. Tokiu atveju demonstracija rodoma visuose galimuose ekranuose.

note

Ši nuostata įrašoma naudotojo konfigūracijoje, bet ne dokumente.


Paremkite mus!