Sąveika

Apibrėžia, kaip pasirinktas objektas elgiasi, kai demonstracijos metu ant jo spustelėjamas pelės klavišas.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Interaction.

Standartinėje juostoje spustelėkite

Sąveikos piktogramą

Sąveika


Veiksmas spustelėjus pele

Nurodo veiksmą, kuris vykdomas, kai demonstracijos metu pasirinktas objektas spustelėjamas pele. Taip pat galite pritaikyti veiksmą ir objektų grupei.

Jokio veiksmo

Jokio veiksmo nepritaikoma.

Pereiti į ankstesnę skaidrę

Pereina į ankstesnę skaidrę.

Pereiti į kitą skaidrę

Pereiną į kitą skaidrę.

Pereiti į pirmą skaidrę

Peršoka į pirmąją demonstracijos skaidrę.

Pereiti į paskutinę skaidrę

Peršoka į paskutiniąją demonstracijos skaidrę.

Pereiti į lapą arba objektą

Peršoka į skaidrę arba pavadintą objektą.

Tikslas

Išvardija skaidres ir objektus, kur galite pereiti ar peršokti.

Lapas arba objektas

Įveskite skaidrės pavadinimą arba objektą, kurio ieškote.

Paieška

Ieško nurodytos skaidrės arba objekto.

Pereiti į dokumentą

Atveria ir parodo failą skaidrių demonstravimo metu. Jei pasirenkate „LibreOffice“ failą, galite nurodyti ir puslapį, kuris bus atvertas.

Dokumentas

Nurodykite tikslinio dokumento vietą.

Dokumentas

Įveskite failo, kurį norite atverti, kelią arba spustelėkite Naršyti ir suraskite jo vietą.

Naršyti

Nurodyti failo, kurį norite atverti, vietą.

Leisti garsą

Paleidžia garso failą.

Garsas

Nurodykite tikslinio garso failo vietą.

Garsas

Įveskite garso failo, kurį norite atverti, kelią arba spustelėkite Naršyti ir suraskite jo vietą.

Naršyti

Nurodykite garso failo, kurį norite paleisti, vietą.

note

Jei nenorite įdiegti garso failų su „LibreOffice“, galite paleisti „LibreOffice“ nuostatų programą dar kartą ir pasirinkti Tvarkyti.


Leisti

Paleidžia pasirinktą garso failą.

Vykdyti programą

Paleidžia programą skaidrių demonstravimo metu.

Programa

Programa

Įveskite programos, kurią norite vykdyti, kelią arba spustelėkite Naršyti ir suraskite jos vietą.

Naršyti

Nurodykite programos, kurią norite vykdyti, vietą.

Vykdyti makrokomandą

Vykdo makrokomandą skaidrių demonstravimo metu.

Makrokomanda

Makrokomanda

Įveskite makrokomandos, kurią norite vykdyti, kelią arba spustelėkite Naršyti ir suraskite jos vietą.

Naršyti

Nurodykite makrokomandos vietą.

Baigti demonstravimą

Baigia demonstravimą.

Pradėti objekto veiksmą

Galite pasirinkti „Pradėti objekto veiksmą“ įterptam OLE objektui.

Taisa

Atveria objekto taisymo veikseną.

Paremkite mus!