Animacijos juosta

Pasirinktiems objektams pritaiko efektus.

Jei norite tai atlikti…

Choose Slide Show - Custom Animation.

Braižymo mygtukų juostoje spustelėkite

Icon Custom Animation

Animacija


Animacijų sąrašas

Animacijos sąraše pateikiamos visos esamos skaidrės animacijos.

Kiekvienas sąrašo elementas sudarytas iš dviejų eilučių:

Pridėti

Prideda animacijos efektą pasirinktam skaidrės objektui.

Å alinti

Šalina pasirinktus animacijos efektus iš animacijų sąrašo.

Keisti tvarką

Spustelėkite vieną iš mygtukų, jei norite perkelti pasirinktą animacijos efektą sąraše aukštyn arba žemyn.

Kategorija

Pasirinkite animacijos efekto kategoriją. Galimos šios kategorijos:

Efektas

Pasirinkite animacijos efektą.

Pradžia

Parodo, kada pasirinktas animacijos efektas pradedamas. Galimos Å¡ios efekto paleidimo parinktys:

Savybės: trukmė, delsa, spalva, užpildo spalva, dydis, linijos spalva, šriftas, šrifto dydis, garnitūra

Parenka papildomas animacijos savybes. Spustelėkite Parinkčių mygtuką ir atverkite Efekto parinkčių dialogo langą, kuriame galite pasirinkti ir pritaikyto savybes.

Trukmė

Nurodoma pasirinkto animacijos efekto rodymo trukmė.

Delsa

Animacija paleidžia su nurodyta pauze.

Automatinė peržiūra

Pasirinkite peržiūrėti naują arba taisytą efektą, kai jį priskiriate objektui.

Leisti

Pritaiko ir paleidžia animacijos efektą peržiūroje.

Paremkite mus!