Perėjimas tarp skaidrių

Apibrėžia skaidrių keitimo demonstracijoje efektus.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Slide Transition.


Tip Icon

Jei norite pritaikyti efektą daugiau nei vienai skaidrei, pasirinkite rodinį Skaidrių rikiavimas, pažymėkite skaidres ir pasirinkite Skaidrė → Perėjimas tarp skaidrių.


Perėjimas tarp skaidrių

Pasirinkite norimą perėjimą tarp skaidrių.

Variantas

Pasirinkite perėjimo pasikeitimus. Šis sąrašas yra galimas tik tam tikriems perėjimams.

Trukmė

Nustato perėjimo tarp skaidrių laiką.

Garsas

Garsų sąrašas, kurie skamba, kai keičiamos skaidrės.

Kartoti iki kito garso

Pasirinkite skambėti pasikartojantį garsą, kol bus pradėtas kitas garsas.

Keisti skaidrę

Nurodo, kaip keisti kitą skaidrę.

Spustelėjus

Pasirinkite perėjimą į kitą skaidrę spustelėjus pelės klavišą.

Automatiškai po

Pasirinkite pereiti prie kitos skaidrės po nurodyto laiko sekundėmis. Įveskite sekundes skaitiniame lauke arba pasirinkite iš išskleidžiamo sąrašo.

Taikyti perėjimą visoms skaidrėms

Pritaiko pasirinktą perėjimą tarp skaidrių visoms skaidrėms esamoje pateiktyje.

Leisti

Parodo esamos skaidrės perėjimą.

Automatinė peržiūra

Pasirinkite automatinį perėjimą tarp skaidrių pateiktyje.

Paremkite mus!