Skiemenavimas

Įjungia arba išjungia tekstinių objektų skiemenavimą. Galite įjungti ir išjungti skiemenavimą kiekvienai pastraipai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas


Paremkite mus!