Apversti

Apverčia pasirinktų objektų išdėstymo eilę.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Išdėstyti → Perstatyti (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti → Perstatyti

Grafikos objektų mygtukų juostoje atverkite Išdėstymo priemones ir spustelėkite:

 mygtuką

Perstatyti


Funkciją galite pasirinkti tik tada, jei pažymėjote mažiausiai du grafikos elementus.

Paremkite mus!