Už objekto

Nukelia pasirinktą objektą už nurodyto objekto. Objektų vieta lange nepasikeičia.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Figūros → Išdėstyti → Perkelti už objekto (tik „LibreOffice“ braižyklėje)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti → Perkelti už objekto

Grafikos objektų mygtukų juostoje atverkite Išdėstymo priemones ir spustelėkite:

 piktogramą

Perkelti už objekto


Pasirinkite objektą ar objektus, kuriuos norite nukelti už kito objekto. Spustelėkite dešinį pelės klavišą, pasirinkite Išdėstyti → Už objekto ir spustelėkite objektą savo skaidrėje.

Note Icon

Objektų efektų išdėstymas jūsų dokumente.


Paremkite mus!