Už objekto

Nukelia pasirinktą objektą už nurodyto objekto. Objektų vieta lange nepasikeičia.

Jei norite tai atlikti…

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Pažymėto objekto kontekstiniame meniu pasirinkite Išdėstyti → Perkelti už objekto

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Behind Object

Perkelti už objekto


Pasirinkite objektą ar objektus, kuriuos norite nukelti už kito objekto. Spustelėkite dešinį pelės klavišą, pasirinkite Išdėstyti → Už objekto ir spustelėkite objektą savo skaidrėje.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


Paremkite mus!