Išdėstyti

Pakeičia dėstomų objektų eiliškumą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Atverkite kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Išdėstyti („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti („LibreOffice Draw“).

Piktogramų išdėstymas

Išdėstymas


Pagrindo objektų pasirinkimas

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Bring Forward

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

Send Backward

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Perkelti į priekį

Iškelia pasirinktą objektą virš nurodyto objekto. Objektų vieta lange nepasikeičia.

Už objekto

Nukelia pasirinktą objektą už nurodyto objekto. Objektų vieta lange nepasikeičia.

Apversti

Apverčia pasirinktų objektų išdėstymo eilę.

Paremkite mus!