Matmenų linijos

Pakeičia ilgį, matmenis ir savybes pasirinktai matmenų linijai.

note

Jei norite keisti matmenų linijos arba rodyklės stilių, pasirinkite Formatas → Objektas ir figūra → Linija.


Jei norite tai atlikti…

Matmenų linijos kontekstiniame meniu pasirinkite Matmenys.

Spustelėję Linijų ir rodyklių piktogramą pasirinkite Matmenų linija.

Icon Dimension Line

Matmenų linija


Matmenų juosta visada įterpta sluoksnyje vadinamame Matmenų juostos. Jei nustatysite šį sluoksnį nematomą, nematysite jokių matmenų juostų brėžinyje.

Tiesė

Nurodo atstumą tarp matmenų linijos ir orientyrų atsižvelgiant į juos pačius ir bazinę liniją.

Atstumas iki linijos

Nurodo atstumą tarp matmenų linijos ir bazinės linijos (atstumas = 0).

Orientyrų išsikišimas

Nurodo kairiojo ir dešiniojo orientyrų atstumus iki bazinės linijos (atstumas = 0). Teigiama reikšmė reiškia, kad orientyrai yra už bazinės linijos, neigiama reikšmė, kad orientyrai yra prieš bazinę liniją.

Atstumas iki orientyro

Nurodo kairiojo ir dešiniojo orientyrų atstumus iki matmenų linijos. Teigiama reikšmė reiškia, kad orientyrai yra virš matmenų linijos, neigiama reikšmė, kad orientyrai yra po matmenų liniją.

Kairysis orientyras

Nurodo kairiojo orientyro atstumą iki matmenų linijos. Teigiama reikšmė reiškia, kad orientyras yra už matmenų linijos, neigiama reikšmė, kad orientyras prieš matmenų liniją.

Dešinysis orientyras

Nurodo dešiniojo orientyro atstumą iki matmenų linijos. Teigiama reikšmė reiškia, kad orientyras yra už matmenų linijos, neigiama reikšmė, kad orientyras prieš matmenų liniją.

Matmenų linija žemiau objekto

Apverčia Linijos elementus.

Dešimtainės skiltys

Nurodo dešimtainio skaičiaus skaitmenų skaičių po kablelio.

Legenda

Nustato matmenų teksto savybes.

Teksto vieta

Teksto padėtisNustato matmenų linijos teksto vietą, atsižvelgdamas į matmenų liniją ir orientyrus.

warning

Žymimieji langeliai Automatinė vertikali padėtis ir Automatinė horizontali padėtis turi būti nepažymėti, jei norite nurodyti Teksto vietą.


Automatinė vertikali padėtis

Nurodo optimalią vertikalią matmenų linijos teksto padėtį.

Automatinė horizontali padėtis

Nurodo optimalią horizontalią matmenų linijos teksto padėtį.

Matavimo vienetai

Parodo arba paslepia matavimo vienetus. Taip pat galite pasirinkti rodomus matavimo vienetus iš sąrašo.

Lygiagrečiai tiesei

Rodo tekstą lygiagrečiai matmenų linijai arba 90 laipsnių kampu.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!