Stiliai

Atveria stilių kortelę Priemonių juostoje, kurioje išvardijami visi galimi grafikos ir demonstravimo stiliai.

Stiliaus dialogo langas„LibreOffice“ pateikčių rengyklėje yra kitoks nei kitose „LibreOffice“ programose. Pavyzdžiui, galite sukurti, taisyti ir taikyti Grafikos stilius, bet Pateikčių stilius galite tik taisyti.

Jei norite tai atlikti…


Kai taisote stilių, pakeitimai automatiškai pritaikomi visiems formatuojamiems elementams, kuriems pritaikytas taisomas stilius. Jei norite, kad tam tikrose skaidrėse stilius nesikeistų, sukurkite naują ruošinio skaidrę tai skaidrei.

Pateikčių stiliai

Rodo stilius, kurie naudojami „LibreOffice“ Pateikčių automatinėje struktūroje. Taisyti galite tik pateikčių stilius.

Icon Presentation Styles

Pateikčių stiliai

Grafikos stiliai

Rodo grafikos objektų stilius, įskaitant ir tekstinius objektus.

Icon Graphic Styles

Grafikos stiliai

Stiliaus pritaikymo veiksena

Pritaiko pasirinktą stilių objektui ar skaidrei. Spustelėkite stiliaus pritaikymo veiksenos mygtuką ir tuomet spustelėkite objektą ar skaidrę. Jei norite išjungti veikseną, dar kartą spustelėkite stiliaus pritaikymo veiksenos mygtuką.

Icon Fill format mode

Stiliaus pritaikymo veiksena

Naujas stilius pagal atranką

Sukuria naują stilių, naudodama pasirinkto objekto formatavimo savybes.

Icon New Style from selection

Naujas stilius pagal atranką

Atnaujinti stilių

Atnaujina pasirinktą stilių pagal pasirinkto objekto formatą.

Icon Update Style

Atnaujinti stilių

Stilių sąrašas / Stilių grupės / Kontekstinis meniu: Naujas / Taisyti / Šalinti

Sukurti, taisyti, taikyti, ir tvarkyti stilius.

Paremkite mus!