laikas (kintamas)

Įterpia esamą laiką į skaidrę. Kai paleisite failą iš naujo, laikas bus atnaujinamas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Laikas (kintamas)


Jei norite taisyti įterptą lauką skaidrėje, dukart spragtelėkite lauką, žymeklį padėję prieš pirmą ženklą lauke, ir pasirinkite Taisa → Laukai.

Paremkite mus!