Laikas (fiksuotas)

Įterpia esamą laiką (Fiksuotas laukas) į skaidrę. Laikas neatnaujinamas automatiškai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Laikas (fiksuotas)


Jei norite taisyti įterptą lauką skaidrėje, dukart spragtelėkite lauką, žymeklį padėję prieš pirmą ženklą lauke, ir pasirinkite Taisa → Laukai.

Paremkite mus!