Data (kintanti)

Įterpia kintančią datą į skaidrę. Kai iš naujo atversite failą, data bus atnaujinama.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas Data (kintama)


Jei norite taisyti įterptą lauką skaidrėje, dukart spragtelėkite lauką, žymeklį padėję prieš pirmą ženklą lauke, ir pasirinkite Taisa → Laukai.

Paremkite mus!