Data (fiksuota)

Įterpia esamą datą į skaidrę. Data automatiškai neatnaujinama, kai atveriate failą iš naujo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Data (fiksuota)


Jei norite taisyti įterptą lauką skaidrėje, dukart spragtelėkite lauką, žymeklį padėję prieš pirmą ženklą lauke, ir pasirinkite Taisa → Laukai.

Paremkite mus!