Laukai

Išvardija laukus, kuriuos galite įterpti į skaidrę.

Jei norite taisyti lauką skaidrėje, pasirinkite Taisa → Laukai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas


Data (fiksuota)

Įterpia esamą datą į skaidrę. Data automatiškai neatnaujinama, kai atveriate failą iš naujo.

Data (kintanti)

Įterpia kintančią datą į skaidrę. Kai iš naujo atversite failą, data bus atnaujinama.

Laikas (fiksuotas)

Įterpia esamą laiką (Fiksuotas laukas) į skaidrę. Laikas neatnaujinamas automatiškai.

laikas (kintamas)

Įterpia esamą laiką į skaidrę. Kai paleisite failą iš naujo, laikas bus atnaujinamas.

Autorius

Įterpia pirmą ir paskutinį vardus iš „LibreOffice“ naudotojo duomenų į esamą skaidrę.

Puslapio numeris

Įterpia puslapio numerį esamoje skaidrėje arba puslapyje. Jei norite pridėti puslapio numerį kiekvienoje skaidrėje, pasirinkite Rodymas → ir įterpkite puslapio numerio lauką. Jei norite pakeisti numerio formatą, pasirinkite → Savybės → Puslapio kortelę ir pasirinkite formatą iš sąrašo Struktūros nuostatų srityje.

Failo vardas

Įterpia aktyvaus failo pavadinimą. Pavadinimas pasirodo, kai įrašote failą.

Paremkite mus!