Antraštė ir poraštė

Prideda arba pakeičia tekstą rezervuotoje vietoje ruošinio skaidrės viršuje arba apačioje.

Jei norite tai atlikti…

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Antraštė ir poraštė dialogo lange yra šios kortelės:

Antraščių ir poraščių įtraukimas į visas skaidres

Keisti arba pridėti

Skaidrės puslapinės antraštės ir poraštės parinkčių lango nuotrauka

Rodyti skaidrėje

Nurodykite skaidrės elementus

Antraštė

Prideda tekstą įrašytą Antraštės laukelyje skaidrės viršuje.

Puslapinės antraštės tekstas

Prideda tekstą, įrašytą skaidrės viršuje.

Data ir laikas

Įkelia datą ir laiką skaidrėje.

Fiksuotas

Parodo datą ir laiką, įrašytą teksto laukelyje.

Kintamasis

Rodo pateikties sukūrimo datą ir laiką. Pasirinkite datos formatą sąraše.

Kalba

Pasirinkite datos ir laiko formatui kalbą.

Puslapinė poraštė

Prideda tekstą įrašytą Poraštės laukelyje skaidrės apačioje.

Puslapinės poraštės tekstas

Prideda tekstą, įrašytą skaidrės apačioje.

Skaidrės ir puslapio numeris

Prideda skaidrės arba puslapio numerį.

Nerodyti pirmoje skaidrėje

Jūsų nurodytos informacijos nerodo pirmoje pateikties skaidrėje.

Taikyti visoms skaidrėms

Pritaiko nuostatas visoms pateikties skaidrėms įskaitant ir atitinkamas ruošinio skaidres.

Pritaikyti

Pritaiko esamas nuostatas pasirinktoms skaidrėms.

Paremkite mus!